અમારો સંપર્ક કરો

જિયાંગસુ એગ્રેટ ન્યૂ મેટરિયલ ટેક્નોલોજી ક.. લિ.

આંતરરાષ્ટ્રીય વેચાણ વિભાગ

સંપર્ક:આરોન

ઇ-મેઇલ:aaron@egretmfg.com

ફોન:13915071363

સરનામું:નંબર T ટોંગશન રોડ, હેંગલિન ટાઉન, વુજિન જિલ્લો, ચાંગઝો, જિયાંગ્સુ, ચાઇના, 213101

સંપર્ક:એરી પાન

ઇ-મેઇલ:arry@egretmfg.com

ફોન:18915860838

સંપર્ક:વેન્ડી જિયાંગ

ઇ-મેઇલ:wendy@egretmfg.com

ફોન:18915862618

સંપર્ક:જેસી

ઇ-મેઇલ:jessie@egretmfg.com

ફોન:18006128872


સંબંધિત વસ્તુઓ

વોટ્સએપ ઓનલાઇન ચેટ!